KIERKEGAARD: Breve og Notater fra Berlin, ved Jens Staubrand. 2012. 201 sider, Vejl pris 225 kr [ ISBN 978-87-92510-07-5 ] – Hos alle boghandlere, eller bestil hos os på kierkegaardkultur@gmail.com og få regning sendt og betal via PayPal Email payments. Klassesæt: spøg os om prisen. Udkommer 23. januar: 2012. [ KIERKEGAARD Letters and Notes from Berlin – the book is only in Danish. Order the book on the internet, or order from us on kierkegaardkultur@gmail.com and get bill sent and pay via PayPal Email payments. Released: 23th af Janary 2012]

Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) var fire gange i Berlin. Hans første og længste ophold i Berlin var i vinteren 1841-1842, hvor han var fire og en halv måned i den hastig voksende by. I maj måned 1843, i maj 1845 og igen i maj 1846 var han kun på korte ophold i Berlin, nemlig henholdsvis cirka tre uger, lidt over en uge og cirka fjorten dage. Det er især fra Kierkegaards breve fra Berlin til hans ven Emil Boesen, familie og bekendte, at vi kender til hans tanker og oplevelser i Berlin, i mindre omfang fra hans notater. Vi læser om hans skriveprojekter, om Schelling, hvis forelæsninger han fulgte, om Regine Olsen, som han bad Emil Boesen holde øje med hjemme i København. Og vi læser om hans helbred, hans undervisning i tysk, om hans boforhold i Berlin, om mad og drikke, om vejret og om jul i Berlin. Endvidere om hans kulturelle oplevelser, herunder hans betagelse af sopranen Hedwig Schulze, da han så og hørte hende synge i Mozarts Don Giovanni på operaen i Berlin. Han blev betaget af hende, fordi hun lignede Regine Olsen. Og vi læser om Kierkegaards forhold til de øvrige danske, der i de perioder også var i Berlin.

Jens Staubrand, filosof, mag.art., har dramatiseret Søren Kierkegaard og Regine Olsens kærlighedshistorie og produceret og instrueret musikledsagede Søren Kierkegaard oplæsningsforestillinger med Forførerens Dagbog i Danmark og i en række europæiske lande. Han har skrevet om Kierkegaard og opera, redigeret tekster til en række Søren Kierkegaard-musikværker, har produceret Cd’erne Søren Kierkegaard Set to Music, Forførerens Dagbog med musik af Sofia Gubaidulina, samt den græsksprogede Forførerens Dagbog med musik af Mozart. Endvidere har han, udover Kierkegaard – Breve og notater fra Berlin, udgivet Søren Kierkegaard-værkerne Johannes Forførerens Dagbog, Hør, hør, hør Mozarts Don Juan, I vinen er sandhed, samt Kierkegaard – Den første Kærlighed og andre tekster om drama, og de engelsk-danske bøger Søren Kierkegaard International Bibliography: Music Works and Plays og Søren Kierkegaard’s Illness and Death.
Emil Boesen, som Kierkegaard skrev flest breve til fra Berlin. Universitetet hvor Kierkegaard hørte Schelling forelæse. Operaen i Berlin hvor Kierkegaard hørte Hedwig Schulze synge Elvira i Mozarts opera Don Juan
MATERIALEVURDERINGEN, Lektørudtalelse (uddrag): ’Samlet giver … Kierkegaards breve og notater fra Berlin … et godt indtryk af Kierkegaards oplevelser, hans helbred, forholdene i Berlin m.v. Første halvdel af bogen er Staubrands glimrende introduktion til Kierkegaards rejser, hvor de sættes i perspektiv både i relation til de personer Kierkegaard møder og kulturhistorisk … en kompetent og omfattende introduktion ved Kierkegaard-eksperten og filosoffen Jens Staubrand’. Lektør Bent Birk Kristiansen.
Kristeligt Dagblad (uddrag): Interessant samling … om Søren Kierkegaards rejser til Berlin … Således vidner brevene og notaterne fra Berlin om det man kan kalde for grundproblemet i Kierkegaards liv, nemlig hans tragikomiske mislykkede forsøg på at gøre sig til herrre over alt det, som han ret beset var slave af … Jens Satubrand har … skrevet en fyldig indledning, som fylder cirka halvdelen af bogen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagsiden af bogen / Back of the book