KIERKEGAARD og Emil Boesen. Breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen. Breve fra Cornelis, ved Jens Staubrand. - Emil Boesen var Søren Kierkegaard nære ven livet igennem. Emil Boesen var som en af de få der besøgte Kierkegaard på hans dødsleje. Bogen kommer til at indeholde breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen, samt Emil Boesens roman Breve fra Cornelis. [KIERKEGAARD - and Emil Boesen . Letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen . Letters from Cornelis , by Jens Staubrand . - Emil Boesen was a close friend of Soren Kierkegaard. Emil Boesen was like one of the few who visited Kierkegaard on his deathbed . The book will contain letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen , and Emil Boesens novel Letters from Cornelis ]