LÆS MERE HER | READ MORE HERE:

SØREN KIERKEGAARD: Efterskrift til de filosofiske smuler, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510204. 510 sider. Pris 300 DKK

SØREN KIERKEGAARD: Abraham's frygt og bæven, ved Jens Staubrand. ISBN 978-87-92510-23-5. 196 p. Pris: 250 DKK

SØREN KIERKEGAARD Angst , ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 978-87-92510-19-8. 265 p. Pris: 299 dkk.

SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510174. 176 p. Pris: 199 dkk.

Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen | Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København. København 2014. ISBN 9788792510181. The book is in English and Danish, 200 p. Price 225,00 DKK.

KIERKEGAARD Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510167. [KIERKEGAARD ​​Mozart's The Marriage of Figaro, The Magic Flute, and Don Giovanni, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 176 p. Vejl. pris 200,00 DKK

KIERKEGAARD Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, ved Jens Staubrand. København 2014. ISBN 9788792510143. [KIERKEGAARD Aphorisms, Essay on boredom, Essay on the mourning of three women, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 160 p. Vejl. pris 190,00 DKK.

KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens Staubrand, København 2013. 132 sider. Illustreret. Vejl.pris 170,00 DKK. ISBN 9788792510150. [KIERKEGAARD In wine is truth, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gentagelsen-Gentagelsen, ved Jens Staubrand. København 2013. 164 sider. Illustreret, vejl. pris 199,00 DKK (ISBN 978-87-92510-10-5) [KIERKEGAARD Repetition-Repetition, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger, ved Jens Staubrand. København 2013. 368 sider. Illustreret. Vejl. pris 299,00 DKK (ISBN 978 87 92510 12 9). [ KIERKEGAARD ​​Works of Love, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

Kaare Weismann og Jens Staubrand: ’Søren Kierkegaards sygdom og død. Havde han Potts paraplegi?’ Særtryk fra ’Bibliotek for Læger’, 2013; 205; 314-26

KIERKEGAARD Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, ved Jens Staubrand, København 2013. 224 sider illustreret, Vejl. pris 249,00 DKK (ISBN 978 87 92510 13 6). [KIERKEGAARD ​​Diary of seduction of Cordelia Wahl, by Jens Staubrand – the book is in Danish].

KIERKEGAARD Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen – en kærlighedshistorie, ved Jens Staubrand. København 2012. 120 sider illustreret. Vejl. pris 170 kr. [ISBN 978 87 92510 11 2] [KIERKEGAARD My Regine! Soren Kierkegaard and Regine Olsen – a love story, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gift dig, gift dig ikke, du vil fortryde begge dele - og andre korte tankevækkende tekster ved Jens Staubrand, København 2012, 208 sider, paperback, illustreret. Vejledende pris 225 kr [ ISBN 978 87 92510 08 2 ]. [KIERKEGAARD ​​Marry, marry not, you will regret both - and other short thought-provoking texts by Jens Staubrand - the book is only in Danish]

KIERKEGAARD Breve og notater fra Berlin, ved Jens Staubrand, København 2012, 201 sider, paperback, illustreret. Vejl pris 225 kr [ISBN 978-87-92510-07-5 ] [KIERKEGAARD Letters and notes from Berlin – the book is only in Danish].

KIERKEGAARD Den Første Kærlighed og andre tekster om drama, ved Jens Staubrand, København 2010, 367 sider, paperback. Vejl pris 299.00 kr [ISBN 978-87-92510-00-6] [KIERKEGAARD The first Love, and other texts on drama – the book is only in Danish].

KIERKEGAARD Hør, hør, hør Mozarts Don Juan, ved Jens Staubrand, København 2009, 171 sider, paperback, vejl. pris 169 kr.[ISBN 978 87 92510 01 3 ] [ KIERKEGAARD Hear, hear , hear Mozart's Don Giovanni – the book is only in Danish].

KIERKEGAARD Johannes Forførerens Dagbog, ved Jens Staubrand, København 2009, 333 sider, paperback, vejl. pris 249 kr.[ISBN 978 87 92510 02 0 ][KIERKEGAARD Johannes The Seducer's Diary – the book is only in Danish].

KIERKEGAARD I vinen er sandhed / In vino veritas, ved Jens Staubrand, København 2009, 170 sider, paperback, vejl. pris 169 kr.[ISBN 978 87 92510 03 7 ] [KIERKEGAARD In wine is truth – the book is only in Danish].

Jens Staubrand: Kierkegaard International bibliography Music works & Plays, new edition / Søren Kierkegaard International bibliografi Musikværker og skuespil, Ny udgave, Copenhagen 2009, 200 sider, vejl pris 199 kr. [ISBN 978 87 92510 05 1 ] in English and Danish.

Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s Illness and Death / Søren Kierkegaards Sygdom og Død, Copenhagen 2009, 144 sider, vejl. pris 149 kr. [ISBN 978 87 92510 04 4 -] in English and Danish.

BØGER under planlægning | BOOKS planned

Jens STAUBRAND: Kunstneren Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard er kendt for at havde tegnet de to mest kendet portrætter af Søren Kierkegaard; portrættet af Kierkegaard forfra, og portrættet af Kierkegaard set fra siden. Forventes at udkomme i 2012. - [Jens Staubrand: The artist Niels Christian Kierkegaard. - Niels Christian Kierkegaard is known to have drawn the two most famous portraits by Søren Kierkegaard; portrait of Kierkegaard from the front, and the portrait of Kierkegaard viewed from the side. Scheduled for publication in 2012.] - EFTERLYSNING - er interesseret i breve, malerier, tegninger, grafiske tryk relateret til Niels Christian Kierkegaard | WANTED - is interested in letters, paintings, drawings, prints related to Niels Christian Kierkegaard.

KIERKEGAARD og Emil Boesen. Breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen & Breve fra Cornelis, ved Jens Staubrand. - Emil Boesen var Søren Kierkegaard nære ven livet igennem. Emil Boesen var som en af de få der besøgte Kierkegaard på hans dødsleje. Bogen kommer til at indeholde breve til og fra Søren Kierkegaard og Emil Boesen, samt Emil Boesens roman Breve fra Cornelis. Forventes at udkomme i 2012. - [KIERKEGAARD - and Emil Boesen . Letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen . Letters from Cornelis, by Jens Staubrand . - Emil Boesen was a close friend of Soren Kierkegaard. Emil Boesen was like one of the few who visited Kierkegaard on his deathbed . The book will contain letters to and from Soren Kierkegaard and Emil Boesen , and Emil Boesens novel Letters from Cornelis . Scheduled for publication in 2012 ]

ANDET | OTHER

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and Music. CD med kammermusik til tekster af Søren Kierkegaard. Musikværker af Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen og Howard Boatwright. Medvirkende kunstnere: operasangeren Aage Haugland, skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen, kammerkoret Camerata, dirigeret af Michael Bojesen, sopranen Bodil Øland, pianisten Anne Øland, pianisten Anne-Mette Stæhr, organisten John Frandsen og Wärmekvartetten. Søren Kierkegaard tekster bliver sunger på dansk og engelsk. - [Soren Kierkegaard and music | Soren Kierkegaard and Music. CD of chamber music with lyrics by Soren Kierkegaard. Music Works by Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen and Howard Boatwright. Contributing artists: opera singer Aage Haugland, the actor Nis Bank-Mikkelsen, chamber choir Camerata, conducted by Michael Bojesen, soprano Bodil Oland, pianist Anne Oland, pianist Anne-Mette Staehr, organist John Frandsen and Wärmekvartetten. Soren Kierkegaard texts are sung in Danish and English]

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and music: CD med Søren Kierkegaard Forførerens Dagbog med musik af Sofia Gubaidulina. Med skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen og cellisten Inger Guldbrandt Jensen. Søren Kierkegaard tekst er redigeret af Jens Staubrand. - [CD with Soren Kierkegaard and music | Soren Kierkegaard og musik: Soren Kierkegaard, The Seducer's Diary, with music by Sofia Gubaidulina. With actor Nis Bank-Mikkelsen and cellist Inger Guldbrandt Jensen. Soren Kierkegaard text is edited by Jens Staubrand - Danish language version]

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and music: CD med Søren Kierkergaards Forførerens Dagbog med musik af Mozart. Med den græske skuespiller Constantinos Themelis, fløjtenisten Pia Kaufmanas og bratschisten Iben Teilmann. Søren Kierkegaard tekst er redigeret af Jens Staubrand. Græsksproget udgave. - [CD with Soren Kierkergaards Seducer's Diary, with music by Mozart. With the Greek actor Constantinos Themelis, flutist Pia Kaufmanas and viola player Iben Teilmann. Soren Kierkegaard text is edited by Jens Staubrand. Greek language edition]

Søren Kierkegaard LIVE ON STAGE | Soren Kierkegaard LIVE ON STAGE

SØREN KIERKEGAARD OG MUSIK Udover at udgiver bøger, og CD'er arrangerer vi - i Danmark og udlandet - musikledsagede oplæsningsforestillinger, litteraturkoncerter relateret til filosoffen Søren Kierkegaard. I Danmark har vi fx gæstet højskoler, kirker, museer, teatre etc. I udlandet har vi gæstet: PARIS & RAMBOUILLET; BERLIN ; OSLO ; LONDON ; ATHEN ; RIGA ; STOCKHOLM

SØREN KIERKEGAARD AND MUSIC Besides publishing books and CDs we arrange - in Denmark and abroad - musical accompaniment recitation performances, concerts, literature related to the philosopher Soren Kierkegaard. In Denmark we have visited schools, churches, museums, theaters, etc. In other countries we have visited: PARIS & RAMBOUILLET; BERLIN, OSLO, LONDON, ATHENS; RIGA; STOCKHOLM

BØGER fra / Books from SK BOOKS | Søren Kierkegaard Kulturproduktion:

Til salg hos alle boghandlere og på internettet, eller køb direkte hos os | Order the book in your bookshop or on the internet, or buy directly from us

NY bog udkommer 10. november 2016 | New book in shops 10. november 2016