LÆS MERE HER | READ MORE HERE:

SØREN KIERKEGAARD Om min forfatter-virksomhed, Synspunktet for min forfatter-virksomhed, Den enkelte, to 'noter' vedrørende min forfatter-virksomhed, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510334. xx sider. Vejl. pris 250 DKK. [SØREN KIERKEGAARD About my author-business, The viewpoint of my author-business, The individual, two 'notes' about my author-business, by Jens Staubrand - the book is in Danish).

H.C. ANDERSEN Levnedsbog, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510310. 288 sider. Vejl. pris 300 DKK. [H. C. ANDERSEN Levnedsbog (autobiography), by Jens Staubrand - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510303. Vejl. pris 200 DKK. [SØREN KIERKEGAARD The Sickness Unto Death, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

SØREN KIERKEGAARD Indøvelse i kristendom, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510242. [SØREN KIERKEGAARD Practice in Christianity, by Jens Staubrand - the book is in Danish.]. 352 sider. Vejl.pris 300 DKK.

H.C. ANDERSEN Lykke-Peer, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510297 [H.C. ANDERSEN Lucky Peer, by Jens Staubrand - the book is in Danish]. 120 sider. Vejl. pris 200 DKK. Edition NONSK.

SØREN KIERKEGAARD: Efterskrift til de filosofiske smuler, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510204. 510 sider. Pris 300 DKK. [SØREN KIERKEGAARD Post-writing to the philosophical crumbs, by Jens Staubrand - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD: Abraham's frygt og bæven, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510235. 196 sider. Pris: 250 DKK. [SØREN KIERKEGAARD Abraham's fear and trembling, by Jens Staubrand - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Angst , ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510198. 265 sider. Pris: 299 DKK. [SØREN KIERKEGAARD Anxiety, by Jens Staubrand - the book is in Danish].

SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi, ved Jens Staubrand.. ISBN 9788792510174. 176 p. Pris: 199 dkk. [SØREN KIERKEGAARD Philosophical crumbs or a little philosophy, by Jens Staubrand - the book is in Danish].

Jens Staubrand: Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen | Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København.  ISBN 9788792510181. The book is in English and Danish, 200 p. Price 225 DKK.

KIERKEGAARD Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, ved Jens Staubrand.  ISBN 9788792510167. [KIERKEGAARD ​​Mozart's The Marriage of Figaro, The Magic Flute, and Don Giovanni, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 176 p. Vejl. pris 200 DKK

KIERKEGAARD Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, ved Jens Staubrand.  ISBN 9788792510143. [KIERKEGAARD Aphorisms, Essay on boredom, Essay on the mourning of three women, by Jens Staubrand - the book is in Danish] 160 p. Vejl. pris 190 DKK.

KIERKEGAARD I vinen er sandhed, ved Jens Staubrand,  132 sider. Illustreret. Vejl.pris 170 DKK. ISBN 9788792510150. [KIERKEGAARD In wine is truth, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gentagelsen-Gentagelsen, ved Jens Staubrand. 164 sider. Illustreret, vejl. pris 199 DKK (ISBN 978-87-92510-10-5) [KIERKEGAARD Repetition-Repetition, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger, ved Jens Staubrand. 368 sider. Illustreret. Vejl. pris 299 DKK (ISBN 9788792510129). [ KIERKEGAARD ​​Works of Love, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

Kaare Weismann og Jens Staubrand: ’Søren Kierkegaards sygdom og død. Havde han Potts paraplegi?’ Særtryk fra ’Bibliotek for Læger’, 2013; 205; 314-26

KIERKEGAARD Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, ved Jens Staubrand.  224 sider illustreret, Vejl. pris 249 DKK. ISBN 9788792510136. [KIERKEGAARD ​​Diary of seduction of Cordelia Wahl, by Jens Staubrand – the book is in Danish].

KIERKEGAARD Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen – en kærlighedshistorie, ved Jens Staubrand. 120 sider illustreret. Vejl. pris 170 kr. [ISBN 9788792510112] [KIERKEGAARD My Regine! Soren Kierkegaard and Regine Olsen – a love story, by Jens Staubrand – the book is in Danish]

KIERKEGAARD Gift dig, gift dig ikke, du vil fortryde begge dele - og andre korte tankevækkende tekster ved Jens Staubrand. 208 sider, paperback, illustreret. Vejledende pris 225 DKK. ISBN 9788792510082. [KIERKEGAARD ​​Marry, marry not, you will regret both - and other short thought-provoking texts, by Jens Staubrand - the book is in Danish]

KIERKEGAARD Breve og notater fra Berlin, ved Jens Staubrand. 201 sider, paperback, illustreret. Vejl pris 225 DKK. ISBN 9788792510075. [KIERKEGAARD Letters and notes from Berlin – the book is only in Danish].

KIERKEGAARD Den Første Kærlighed og andre tekster om drama, ved Jens Staubrand. 367 sider, paperback. Vejl pris 299 DKK. [ISBN 9788792510006. [KIERKEGAARD The first Love, and other texts on drama – the book is in Danish].

Jens STAUBRAND: ASGER JORN - On the author ASGER JORN and his five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism and INDEX to ASGER JORN’S five books from the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism. ISBN 9788792510068. 207 pages.Price: 199 DKK

Asger Jorn aforismer og andre korte tekststykker, ved Jens STAUBRAND. ISBN 8721001758. Udsolgt fra forlaget. [Asger Jorn aphorisms and other short passages – the book is only in Danish. Out of print]

Asger Jorn musik | Asger Jorn music: Niels Viggo Bentzon chamber music work ’Det banale’ [The Banal], selected and prepared texts from Asger Jorn’s writings ny Jens Staubrand. For soprano and cello. - Interesseret i en opførelse af dette Asger Jorn kammer musik værker: kontakt os venligst / Interested in a performance of this Asger Jorn chamber music works: please contact us

Jens Staubrand: Kierkegaard International bibliography Music works & Plays, new edition / Søren Kierkegaard International bibliografi Musikværker og skuespil, Ny udgave. 200 sider, vejl pris 199 DKK. ISBN 9788792510051] in English and Danish.

 

ANDET | OTHER

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and Music. CD med kammermusik til tekster af Søren Kierkegaard. Musikværker af Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen og Howard Boatwright. Medvirkende kunstnere: operasangeren Aage Haugland, skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen, kammerkoret Camerata, dirigeret af Michael Bojesen, sopranen Bodil Øland, pianisten Anne Øland, pianisten Anne-Mette Stæhr, organisten John Frandsen og Wärmekvartetten. Søren Kierkegaard tekster bliver sunger på dansk og engelsk. - [Soren Kierkegaard and music | Soren Kierkegaard and Music. CD of chamber music with lyrics by Soren Kierkegaard. Music Works by Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen and Howard Boatwright. Contributing artists: opera singer Aage Haugland, the actor Nis Bank-Mikkelsen, chamber choir Camerata, conducted by Michael Bojesen, soprano Bodil Oland, pianist Anne Oland, pianist Anne-Mette Staehr, organist John Frandsen and Wärmekvartetten. Soren Kierkegaard texts are sung in Danish and English]

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and music: CD med Søren Kierkegaard Forførerens Dagbog med musik af Sofia Gubaidulina. Med skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen og cellisten Inger Guldbrandt Jensen. Søren Kierkegaard tekst er redigeret af Jens Staubrand. - [CD with Soren Kierkegaard and music | Soren Kierkegaard og musik: Soren Kierkegaard, The Seducer's Diary, with music by Sofia Gubaidulina. With actor Nis Bank-Mikkelsen and cellist Inger Guldbrandt Jensen. Soren Kierkegaard text is edited by Jens Staubrand - Danish language version]

Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and music: CD med Søren Kierkergaards Forførerens Dagbog med musik af Mozart. Med den græske skuespiller Constantinos Themelis, fløjtenisten Pia Kaufmanas og bratschisten Iben Teilmann. Søren Kierkegaard tekst er redigeret af Jens Staubrand. Græsksproget udgave. - [CD with Soren Kierkergaards Seducer's Diary, with music by Mozart. With the Greek actor Constantinos Themelis, flutist Pia Kaufmanas and viola player Iben Teilmann. Soren Kierkegaard text is edited by Jens Staubrand. Greek language edition]

Søren Kierkegaard LIVE ON STAGE | Soren Kierkegaard LIVE ON STAGE

SØREN KIERKEGAARD OG MUSIK Udover at udgiver bøger, og CD'er arrangerer vi - i Danmark og udlandet - musikledsagede oplæsningsforestillinger, litteraturkoncerter relateret til filosoffen Søren Kierkegaard. I Danmark har vi fx gæstet højskoler, kirker, museer, teatre etc. I udlandet har vi gæstet: PARIS & RAMBOUILLET; BERLIN ; OSLO ; LONDON ; ATHEN ; RIGA ; STOCKHOLM

SØREN KIERKEGAARD AND MUSIC Besides publishing books and CDs we arrange - in Denmark and abroad - musical accompaniment recitation performances, concerts, literature related to the philosopher Soren Kierkegaard. In Denmark we have visited schools, churches, museums, theaters, etc. In other countries we have visited: PARIS & RAMBOUILLET; BERLIN, OSLO, LONDON, ATHENS; RIGA; STOCKHOLM